AR-GE

Etki Teknoloji'nin Araştırma ve Geliştirme çalışmaları aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Analitik Simülasyon ve Karakterizasyon
  • SHM Veri Analizi İçin İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması
  • Yapısal Sağlık Takibi (SHM) ve Durum Değerlendirme
  • Analitik Modelleme ve SHM İle Güvenilirlik Tahmini
  • Gelişmiş Algılama, Veri Toplama Ve İletişim
  • SHM ve NDE İçin Bilgisayar İle Görme Kullanımı
  • İHA Tabanlı Görüntü ve IR Tarama
  • Yapısal Dinamikler ve Deneysel Modal Analiz
  • Köprü Mühendisliği
  • Esnek Alan Yapılarının Deneysel ve Analitik Değerlendirmesi